ชาคุมะ ชานมไข่มุก แฟรนไชส์ เริ่มต้น 39,000 บาท อุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขาย | Chakuma "Fresh Tea For you"
0880008028 | 0972092089 เพิ่มเพื่อน

สมัครแฟรนไชส์ชานมไข่มุก

ให้คุณมากกว่า...กับบริการออกแบบร้านฟรี

แฟรนไชส์ชานมไข่มุก ชาคุมะ มีบริการออกแบบร้านค้าให้กับลูกแฟรนไชส์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าของเราทุกคนต้องการให้ร้านค้าของตนเองออกมาดูสวยงามและส่งผลให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นไปด้วย อีกทั้ง แฟรนไชส์ชานมไข่มุก ชาคุมะ ยังมีมาตรฐานในการสร้างภาพลักษณ์ของร้านให้ออกมาดูดีสวยงาม เพื่อให้ส่งผลต่อยอดขายที่จะตามมา แต่เนื่องจากการจ้างนักออกแบบมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเกินไปสำหรับสาขาแฟรนไชส์ เราจึงมีคิดบริการออกแบบร้านค้าให้ฟรีขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายไดๆ เพื่อช่วยให้ร้านของลูกค้าของเราออกมาดูสวยงามมากที่สุดและประหยัดงบประมานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และยังทำให้ สาขาแฟรนไชส์ชานมไข่มุก ชาคุมะ มีร้านค้าที่ออกมาสวยงามได้มาตรฐาน นอกจากนั้น เรายังใส่ใจในเรื่องของการออกแบบร้านให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ที่แตกต่างกัน บางพื้นที่มีขนาดเล็กมาก หรือบางพื้นที่มีขนาดใหญ่เกินไป ยังไม่รวมถึงข้อจำกัดหรืออุปสรรคต่างๆของตัวพื้นที่นั้นเอง สิ่งเรานี้เรานำมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้งานออกแบบร้าน แฟรนไชส์ชาคุมะ ของเรา สามารถนำไปใช้ได้จริงและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุด